Projects and Activities

Projects and Activities done by Sotera

Title
MonIA Monimuotoista integroitua asumista muistisairaille -projekti

Hankkeen tavoitteena on etsiä integroivia, monimuotoisia ja yhteisöllisiä asumisratkaisuja muistisairaille. Tuloksena syntyy ratkaisuehdotuksia kuntien, palvelutarjoajien, yritysten ja yksityisten ihmisten tarpeeseen. Konsortion yhteisenä tavoitteena on monipuolistaa asumispalveluiden tarjontaa ja tukea muistisairaiden osallisuutta yhteiskunnassa.

Aalto-yliopiston SOTERA tutkimusryhmä, vastuullisena johtajana Laura Arpiainen (Professori, Health and Wellbeing Architecture), on hankkeen koordinointi- ja vetovastuussa. Hanke on Ympäristöministeriön, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA:n ja Aalto-yliopiston yhteinen aloite. Konsortiossa ovat mukana lisäksi Helsingin, Jyväskylän, Kirkkonummen, Porin ja Porvoon kaupungit, Yrjö ja Hanna Säätiö sekä Ecophon, Saint-Gobain Finland Oy.

Title
RESCUE

SOTERA is participating in the Academy of Finland funded Real Estate and Sustainable Crisis Management in Urban Environments, RESCUE-project. Our study focus on the social sustainability and wellbeing elements that should be considered in crisis management in the context of the built environment. This study combines the impacts caused by different crisis through a lens of social sustainability and wellbeing to provide an understanding of how spaces, buildings and land use should be organized, planned, used and managed to support different stakeholders in various crisis situations.
More information:
Prof. Laura Arpiainen

Title
LÄHIÖPRIDE

Lähiöpride projekti on osa ARA:n Lähiöohjelmaa (2020-2022). Projektin tavoitteena on edistää lähiöympäristöjen kestävää korjaamista tunnistamalla niiden arvotekijöitä asukkaille ja osallisille. Hankkeessa pyritään edistämään lähiöiden ja lähiöympäristöjen käyttämättömien potentiaalien tunnistamista ja esiin tuomista. Keskeistä on lähiöihin liittyvän kestävän kehityksen kokonaisvaltainen näkökulma, jossa yhdistyvät fyysinen/ekologinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys. SOTERAn tutkimusosuus liittyy on sosiaaliseen kesävyyteen
Lisätietoja:
Ira Verma